Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STENSVATTNET, 1049 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-07-19 Stoppdatum 2000-07-19
Mängd (ton): 20,00 Kostnad totalt: 9859
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: