Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STENSVATTNET, 1049 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-08-07 Stoppdatum 2001-08-07
Mängd (ton): 19,90 Kostnad totalt: 9963
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: