Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STENSVATTNET, 1049 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-07-31 Stoppdatum 2002-07-31
Mängd (ton): 18,00 Kostnad totalt: 9850
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 46,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: