Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STENSVATTNET, 1049 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-07-11 Stoppdatum 2006-07-11
Mängd (ton): 12,96 Kostnad totalt: 8709
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: