Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HÅLEVATTNET, 1051 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-07-30 Stoppdatum 2009-07-30
Mängd (ton): 10,00 Kostnad totalt: 8888
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 46,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: