Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LILLA RÅVATTNET, 1053 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-09-23 Stoppdatum 2009-09-23
Mängd (ton): 5,20 Kostnad totalt: 6614
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: