Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖVRE IDETJÄRN, 1056 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-07-21 Stoppdatum 2002-07-21
Mängd (ton): 10,30 Kostnad totalt: 8169
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 46,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: