Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖVRE IDETJÄRN, 1056 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-07-31 Stoppdatum 2004-07-31
Mängd (ton): 10,00 Kostnad totalt: 7890
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: