Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SUNDSJÖN, 1060 Budgetår: 1991
Startdatum: 1991-09-15 Stoppdatum 1991-09-15
Mängd (ton): 2,00 Kostnad totalt: 1146
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: