Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SUNDSJÖN, 1060 Budgetår: 1997
Startdatum: 1997-08-31 Stoppdatum 1997-08-31
Mängd (ton): 2,00 Kostnad totalt: 1320
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: