Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SUNDSJÖN, 1060 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-08-01 Stoppdatum 2001-08-03
Mängd (ton): 2,10 Kostnad totalt: 1623
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: