Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SUNDSJÖN, 1060 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-08-17 Stoppdatum 2003-08-17
Mängd (ton): 1,90 Kostnad totalt: 1588
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: