Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SUNDSJÖN, 1060 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-07-17 Stoppdatum 2007-07-17
Mängd (ton): 2,92 Kostnad totalt: 3183
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: