Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SUNDSJÖN, 1060 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-09-24 Stoppdatum 2009-09-24
Mängd (ton): 3,02 Kostnad totalt: 3836
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: