Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SUNDSJÖN, 1060 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-09-25 Stoppdatum 2010-09-25
Mängd (ton): 3,06 Kostnad totalt: 4039
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: