Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA ÅLEVATTNET, 1061 Budgetår: 1993
Startdatum: 1993-08-15 Stoppdatum 1993-08-15
Mängd (ton): 10,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: