Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA ÅLEVATTNET, 1061 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-09-14 Stoppdatum 2008-09-14
Mängd (ton): 10,92 Kostnad totalt: 13301
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: