Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA ÅLEVATTNET, 1061 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-07-29 Stoppdatum 1999-07-29
Mängd (ton): 10,16 Kostnad totalt: 7103
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: