Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LIDTJÄRNET, 1063 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-07-24 Stoppdatum 2001-07-24
Mängd (ton): 30,00 Kostnad totalt: 15426
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 42,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: