Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LIDTJÄRNET, 1063 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-08-08 Stoppdatum 2007-08-08
Mängd (ton): 8,00 Kostnad totalt: 8720
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: