Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LIDTJÄRNET, 1063 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-09-12 Stoppdatum 2008-09-12
Mängd (ton): 7,80 Kostnad totalt: 9500
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: