Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LIDTJÄRNET, 1063 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-09-23 Stoppdatum 2010-09-23
Mängd (ton): 7,65 Kostnad totalt: 10098
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: