Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: VATTNETJÄRNET, 1065 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-07-15 Stoppdatum 2003-07-15
Mängd (ton): 5,00 Kostnad totalt: 4176
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: