Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HAMNEVATTNET, 1068 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-09-22 Stoppdatum 2009-09-22
Mängd (ton): 4,78 Kostnad totalt: 6085
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: