Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LILLA TRYTJÄRN, 1075 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-09-22 Stoppdatum 2010-09-22
Mängd (ton): 8,16 Kostnad totalt: 10771
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: