Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MADSJÖN, 1078 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-07-19 Stoppdatum 1999-07-19
Mängd (ton): 30,00 Kostnad totalt: 20964
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: