Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MADSJÖN, 1078 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-07-14 Stoppdatum 2000-07-14
Mängd (ton): 29,80 Kostnad totalt: 22016
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: