Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MADSJÖN, 1078 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-07-17 Stoppdatum 2001-07-17
Mängd (ton): 29,86 Kostnad totalt: 23128
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: