Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MADSJÖN, 1078 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-07-16 Stoppdatum 2002-07-16
Mängd (ton): 30,10 Kostnad totalt: 23390
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 46,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: