Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MADSJÖN, 1078 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-07-22 Stoppdatum 2005-07-22
Mängd (ton): 29,70 Kostnad totalt: 26671
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,9
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: