Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MADSJÖN, 1078 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-07-13 Stoppdatum 2006-07-13
Mängd (ton): 30,00 Kostnad totalt: 29460
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: