Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MADSJÖN, 1078 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-07-20 Stoppdatum 2007-07-21
Mängd (ton): 27,80 Kostnad totalt: 30302
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: