Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MADSJÖN, 1078 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-09-20 Stoppdatum 2009-09-20
Mängd (ton): 26,52 Kostnad totalt: 33733
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: