Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT058006, 06VAT058006 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-04-19 Stoppdatum 2001-04-19
Mängd (ton): 26,46 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: