Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Ormevattnet, 1107 Budgetår: 1990
Startdatum: 1990-09-01 Stoppdatum 1990-09-01
Mängd (ton): 0,50 Kostnad totalt: 250
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: