Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Ormevattnet, 1107 Budgetår: 1993
Startdatum: 1993-03-02 Stoppdatum 1993-03-02
Mängd (ton): 0,90 Kostnad totalt: 550
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: