Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Ormevattnet, 1107 Budgetår: 1994
Startdatum: 1994-08-29 Stoppdatum 1994-08-29
Mängd (ton): 0,40 Kostnad totalt: 300
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: