Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Ormevattnet, 1107 Budgetår: 1996
Startdatum: 1994-08-14 Stoppdatum 1994-08-14
Mängd (ton): 0,60 Kostnad totalt: 350
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: