Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Ormevattnet, 1107 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-08-06 Stoppdatum 2001-08-06
Mängd (ton): 0,60 Kostnad totalt: 444
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: