Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Ormevattnet, 1107 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-08-23 Stoppdatum 2003-08-23
Mängd (ton): 0,95 Kostnad totalt: 771
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: