Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMBAV006, 1111 Budgetår: 1993
Startdatum: 1993-03-03 Stoppdatum 1993-03-03
Mängd (ton): 28,20 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: