Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMBAV006, 1111 Budgetår: 1996
Startdatum: 1996-11-04 Stoppdatum 1996-11-04
Mängd (ton): 12,20 Kostnad totalt: 7930
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: