Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMBAV006, 1111 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-08-14 Stoppdatum 2004-08-14
Mängd (ton): 12,00 Kostnad totalt: 11304
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,2
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: