Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: DÖVLESJÖ, 1114 Budgetår: 1985
Startdatum: 1985-05-28 Stoppdatum 1985-05-28
Mängd (ton): 21,90 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 44,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: