Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: DÖVLESJÖ, 1114 Budgetår: 1990
Startdatum: 1990-08-30 Stoppdatum 1990-08-30
Mängd (ton): 16,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: