Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: DÖVLESJÖ, 1114 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-08-14 Stoppdatum 1998-08-14
Mängd (ton): 10,50 Kostnad totalt: 4620
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: