Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: DÖVLESJÖ, 1114 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-08-02 Stoppdatum 2000-08-02
Mängd (ton): 13,72 Kostnad totalt: 6427
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: