Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: DÖVLESJÖ, 1114 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-08-10 Stoppdatum 2002-08-10
Mängd (ton): 9,99 Kostnad totalt: 5065
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: