Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: DÖVLESJÖ, 1114 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-07-28 Stoppdatum 2003-07-28
Mängd (ton): 10,08 Kostnad totalt: 6181
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: