Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: DÖVLESJÖ, 1114 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-08-09 Stoppdatum 2004-08-09
Mängd (ton): 9,83 Kostnad totalt: 4561
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,7
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: